Truca'ns DE FRANC
900 869 844
900 869 844 Virgin
La teva àrea
Catalán

Avís legal

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest document és regular l'ús que pots fer de la web de Virgin telco -virgintelco.es- (d'ara endavant Virgin telco) propietat d'Euskaltel SA, sense perjudici que alguns serveis o continguts dins d'aquesta web es regeixin per les seves pròpies condicions i que fer-ne ús n’impliqui l’acceptació. Tens totes les tarifes i condicions aplicables en cada moment aquí.

El titular i responsable d'aquesta web és Euskaltel, SA (NIF A48766695), amb domicili social al Parc Tecnològic edifici 809, Derio, Bizkaia. Inscrita en el Registre Mercantil de Bizkaia, Tom 3.271, Foli 212, Full BI-14.727, inscripció 1a. Aquest operador de telecomunicacions ofereix serveis de comunicacions electròniques i està inscrit en el Registre d'Operadors de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Si introdueixes Euskaltel en aquest formulari hi trobaràs tota la informació:

Contacta amb el titular de la web enviant un correu electrònic a: cliente@virgintelco.es

“Virgin telco” és una marca comercialitzada per Euskaltel SA (d'ara endavant Virgin telco).

Consulta les Condicions Generals aplicables al servei en https://virgintelco.es/ca/tarifas

2. AUTENTICACIÓ

Si vols accedir als serveis en línia de Virgin telco necessitessis un usuari i una contrasenya. Aquestes dades són personals i intransferibles i és responsabilitat teva garantir-ne la confidencialitat.

Seràs responsable de les accions que realitzis amb aquest usuari. Per la nostra banda t'aconsellem que triïs una clau robusta (almenys 8 caràcters de longitud amb lletres -majúscules i minúscules-, números i caràcters especials o signes de puntuació. No utilitzis contrasenyes amb paraules fàcils d'endevinar o relacionades amb la persona, per exemple: data de naixement, adreça, noms propis, noms i mesos...

Evita cedir la teva clau a un tercer. Nosaltres no et demanarem mai aquesta contrasenya, de manera que si reps alguna comunicació o trucada en nom nostre sol·licitant-te-la et demanem que no l'enviïs i ens ho comuniquis al més aviat possible trucant al 900 840 280 o a través de l'adreça de correu electrònic: cliente@virgintelco.es

3. UTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ.

Són propietat exclusiva de Virgin telco (els seus proveïdors o titulars respectius) tota la informació, dades, continguts, bases de dades, dissenys, codis font, estructures de navegació i altres serveis o productes telemàtics de la web o els que Virgin telco posa a la teva disposició, a més de productes o manuals. Com a usuari et compromets a no infringir cap dret derivat de la propietat industrial o intel·lectual. En queda expressament prohibida, excepte consentiment exprés i per escrit de Virgin telco, la reproducció total o parcial, la seva comunicació pública, distribució o qualsevol forma d'explotació, utilització tècnica d'enginyeria inversa o transformació. Com a usuari et compromets a utilitzar aquesta informació per a les teves necessitats i a no explotar-la comercialment, excepte si tens consentiment de Virgin telco. A més, no pots utilitzar les facilitats i capacitats de la web per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per captar usuaris cap a uns altres serveis de la competència. Aquesta responsabilitat s'estén a tota persona que autoritzis a utilitzar el servei. Recorda també que com a usuari estàs obligat a respectar les restriccions d'ús de cada un dels serveis i accés a altres xarxes (que seran comunicades per Virgin telco o el proveïdor d'informació).

4. CONTRACTACIÓ DE SERVEIS A TRAVÉS DE LA WEB

Si vols contractar algun servei a través de la web hauràs de completar totalment i de forma veraç la informació que et demanem. En el moment de la contractació et detallarem les condicions específiques de cada servei. Hauràs d'acceptar aquestes condicions perquè la contractació es produeixi. En el cas de les contractacions per part de tercers, la persona física o jurídica que introdueixi les dades ha de recollir el consentiment previ dels interessats.

5. FUNCIONAMENT DE LA WEB

Des de Virgin telco podem modificar la informació de la web, incloure-hi serveis o suprimir-ne en qualsevol moment. També podrem bloquejar l'accés a tots els continguts o a part d'ells per fer-hi les modificacions o reparacions que siguin necessàries. En cap cas serem responsables del funcionament inadequat del sistema si és a causa de la configuració defectuosa o amb capacitat limitada del teu equip, de forma que no admeti els sistemes informàtics indispensables per utilitzar el servei. En el cas que hi hagi errors a la web, procedirem a esmenar-los al més aviat possible.

6. RESPONSABILITAT DERIVADA DE L’ÚS PER L’USUARI D’INTERNET I DE LA WEB

Nosaltres no serem responsables de l'ús que facis de la web. Has d’abstenir-te de:

  • Utilitzar la web o els recursos que posem a la teva disposició de manera que atempti contra els drets de la propietat intel·lectual o industrial de Virgin telco o de tercers.
  • Vulnerar o transgredir l'honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de tercers. També que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat.

Tots aquests casos deixaran indemne Virgin telco davant qualsevol reclamació judicial o extrajudicial que es presenti.

Tu com a usuari has d’abstenir-te de:

  • Destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics que pertanyin a Virgin telco, als nostres proveïdors o a tercers.
  • Introduir o difondre a la xarxa programes, virus, applets o qualsevol instrument físic o electrònic que causin o siguin susceptibles d'alterar la xarxa, el sistema o els equips de tercers.
  • Esborrar o modificar els missatges de correu electrònic d'uns altres usuaris.
  • Enviar missatges de correu massiu amb objectius comercials o publicitaris.
  • Dur a terme qualsevol tipus d'activitat o pràctica que vagi en contra dels principis de bona conducta acceptats entre els usuaris d'Internet.

7. RESPONSABILITAT PER ACCEDIR O INTRODUIR CONTINGUTS QUE HI HA A INTERNET

Acceptes que Virgin telco quedi exempta de qualsevol responsabilitat relacionada amb la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions de qualsevol origen. Poden estar a la xarxa o a les xarxes en les quals l'usuari accedeixi a través de la web, com també de la informació que introdueixis a Internet a través de la xarxa de Virgin telco. Com a usuari assumeixes i et responsabilitzes de les conseqüències, danys o accions que puguin derivar-se d'accedir a continguts i informacions i de reproduir-les o difondre-les. No serem responsables de les infraccions dels usuaris que afectin els drets d'uns altres usuaris, de Virgin telco o de tercers. Això inclou els drets de copyright, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial. Si incompleixes algunes d'aquestes normes, podrem cancel·lar-te l'accés a la nostra web.

8. INCLUSIÓ D’ENLLAÇOS

Des de Virgin telco no som responsables de la informació a la qual pots accedir a través d'enllaços, directoris i instruments de cerca de continguts inclosos a la web. L'excepció serà si coneixes l'activitat o que la informació que comuniquen és il·lícita, que lesiona béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització i no actues amb rapidesa per eliminar l'enllaç.

Tindrem coneixement de qualsevol situació detallada en el paràgraf anterior quan un òrgan competent ens ho comuniqui, demanant-nos retirar-los o limitant l'accés. També es pot haver declarat l'existència de lesions i que des de Virgin telco se’n conegui la resolució, sense perjudici dels processos de detecció i retirada d'aquests continguts que s'apliquin en virtut d'acords voluntaris entre prestadors de serveis i d'unes altres formes de coneixement efectiu que es puguin establir.

En el cas que el destinatari del servei actuï sota la direcció, autoritat o control de Virgin telco, no tindrà cap responsabilitat.

9. SIGNES DISTINTIUS

Totes les marques, signes, noms comercials, etc. que apareixen a la web estan protegits per la legislació de marques. Els usuaris no els podran reproduir, comunicar, explotar o utilitzar sense consentiment del titular.

10. POLÍTICA DE PRIVADESA

Tens tota la informació sobre la política de privadesa aquí.

11. ÚS DE GALETES

Tens tota la informació sobre la política de privadesa aquí.

12. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

En el cas que hi hagi problemes entre Virgin telco i un usuari arran de l'accés a la nostra web, ens sotmetrem als jutjats o tribunals del lloc on visqui l'usuari. Si l'usuari viu fora d'Espanya, els jutjats i tribunals seran els de Bilbao.

13. RESIDUS D'APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS

Què és? Els Aparells Elèctrics i Electrònics (AEE) són tots els aparells que per funcionar necessiten corrent elèctric, una pila o un acumulador (mòbils, routers, descodificadors...).

La fabricació d'AEE és un sector industrial amb gran creixement perquè els cicles d'innovació d'aquests equips són cada vegada més breus i la substitució dels aparells s'accelera, de manera que els AEE es converteixen en una font creixent de residus. La gestió d'aquests residus requereix que tothom prengui mesures i faci esforços per:

  • garantir la recollida selectiva dels AEE usats.
  • destinar a la reutilització aquells que encara puguin tenir una segona vida.
  • millorar el procés de reciclatge dels RAEE.

Quin és el nostre paper com a consumidors? No està permès per llei rebutjar els AEE en el contenidor de residus domèstics o en qualsevol altre contenidor no destinat a aquests productes. No obstant això, existeix la possibilitat de rebutjar-los en un punt net de recollida.

Els AEE poden contenir substàncies perilloses i/o nocives. Per tant, quan ens desfem d'aquests productes de manera correcta contribuïm a preservar el nostre entorn.

Si el teu AEE usat encara està en bones condicions o es pot reparar, pots donar-lo a alguna ONG o a algú que el necessiti. Quan allarguem la vida dels nostres AEE usats estem contribuint a una utilització eficient dels recursos, i també evitem que es generin residus addicionals.

Hi ha altres vies? Quan compres un AEE de Virgin telco pots lliurar en qualsevol de nostres botigues l'equip antic perquè sigui reutilitzat o reciclat. Tots els AEE que voluntàriament decideixis reciclar seran recollits i tractats en centres especialitzats de reciclatge complint la legislació vigent, així estaràs contribuint a preservar el nostre entorn. Abans de dur a terme aquesta devolució, si us plau assegura't que has tret les piles, que han d’anar als contenidors destinats a aquest efecte.

No ets client?

També podem parlar pel whatsapp

De dilluns a divendres de 8.00 a 22.00.
Dissabtes de 9.00 a 14.00.

Truca'ns de franc:

900 055 484

De dilluns a diumenge de 9.00 a 22.00.

Contacta amb nosaltres

També podem parlar pel whatsapp

688 722 400
De dilluns a divendres de 8.00 a 22.00.
Dissabtes de 9.00 a 14.00.

O contacta amb nosaltres a través de:

Atenció al client 900 840 280
Atenció des de l'estranger 688 688 225

De dilluns a divendres de 8.00 a 22.00.
Dissabtes de 9.00 a 14.00.
Servei tècnic: 24h/365.

Hem rebut el teu missatge